معاون آموزشی

دکتر فرشاد دشتی
تحصیلات:  دکتری تخصصی
مرتبه علمی:  دانشیار علوم باغبانی
ایمیل:  fdashti@basu.ac.ir
تلفن:  34427090-081
تلفن داخلي:  224
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند