رئیس دانشکده کشاورزی

دکترعلی اصغر ساکی
تحصیلات:  دکتری تخصصی علوم دامی
مرتبه علمی:  استاد
ایمیل:  dralisaki@yahoo.com
وب سایت:  asaki@basu.ac.ir
تلفن:  081-34425402
آدرس:  همدان - بلوار شهید احمدی روشن - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده کشاورزی - کدپستی 6517833131
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند