اعضای هیات علمی

نمایش 25 نتیجه
از 1
 
محمدعلی ابوطالبیان

محمدعلی ابوطالبیان

دانشیار 
شماره تماس: 38223503
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
گودرز احمدوند

گودرز احمدوند

دانشیار 
شماره تماس: 38291972
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن اعظمی

محسن اعظمی

استادیار 
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جواد حمزه ئی

جواد حمزه ئی

دانشیار 
شماره تماس: 4247087
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی سپهری

علی سپهری

دانشیار 
شماره تماس: 8385036
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا عبدالهی

محمدرضا عبدالهی

دانشیار 
شماره تماس: 8268204
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اکبر علی وردی

اکبر علی وردی

استادیار 
شماره تماس: 32224506
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
الهه فیاض

الهه فیاض

مربی 
شماره تماس: 38381877
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیرحسین کشتکار

امیرحسین کشتکار

استادیار 
شماره تماس: 3425400
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اصغر میرک زاده

علی اصغر میرک زاده

استادیار 
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احمد معینی

احمد معینی

دانشیار 
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمیدرضا مقیمی

حمیدرضا مقیمی

استاد 
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شهاب منظری

شهاب منظری

استادیار 
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین مهدی زاده

حسین مهدی زاده

استادیار 
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدسعید موسوی

سیدسعید موسوی

استادیار 
شماره تماس: 3352414
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید فرهاد موسوی

سید فرهاد موسوی

استاد 
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نادر نادری

نادر نادری

استادیار 
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
توحید نجفی میرک

توحید نجفی میرک

دانشیار 
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباسعلی نصرالهی

عباسعلی نصرالهی

مربی 
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد رضا نقوی

محمد رضا نقوی

استاد 
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
غلامعلی نهضتی پاقلعه

غلامعلی نهضتی پاقلعه

استادیار 
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید هاشمی

مجید هاشمی

استادیار 
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فردین هژبری

فردین هژبری

دانشیار 
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیرمنصور وطن خواه

امیرمنصور وطن خواه

 
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدحسن وفایی

محمدحسن وفایی

مربی 
شماره تماس: 32917599
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 25 نتیجه
از 1