English | العربیهمشاهده همه
 
مشاهده همه
1397/03/12
بازدیدریاست محترم دانشگاه از زنبورداری-نهالستان و عملیات کشاورزی ...
بازدید ریاست محترم دانشگاه از دانشکده کشاورزی
1397/02/31
ابلاغ دکتر ابراهیم احمدی-معاون اموزشی دانشکده کشاورزی
ابلاغ دکتر ابراهیم احمدی-معاون اموزشی دانشکده کشاورزی
1397/02/31
حضور معاون محترم پژوهشی دانشگاه در جلسه شورای دانشکده کشاورزی
حضور معاون محترم پژوهشی دانشگاه در جلسه شورای دانشکده کشاورزی
1397/02/31
ابلاغ دکتر پویا زمانی-معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی
ابلاغ دکتر پویا زمانی-معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی
1397/02/29
ارتقاء مرتبه3 عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی
ارتقاء مرتبه 3 عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی
1397/02/29
در طی مراسمی از بازنشستگان دانشکده تجلیل شد
در طی مراسمی از بازنشستگان دانشکده تجلیل شد
1397/02/29
انتصاب مدیر گروه ترویج و اموزش کشاورزی
انتصاب مدیر گروه ترویج و اموزش کشاورزی
 
اطلاعیه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه برای دانشجویان تحصیلات...
به اطلاع كليه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري كه داراي ايم...
اولين فارغ التحصيل دكتري دانشجوي رشته زراعت
دفاع آقای «سید محسن سیدی» از پایان نامه دکترا با عن...
برگزاری نمایشگاه با همکاری سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی ...
برگزاری نمایشگاه در هفته پژوهش با همکاری سازمان نظام مهندس...
دفاع اولین دانشجوی دکتری رشته اصلاح نباتات
جناب آقای دکتر مهدی کاکایی اولین دانشجوی دکتری رشته اصلاح نباتا...
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم تمامی مقاطع تحصیلی
زمان تکمیل فرم ارزشیابی و ضرورت آن
انتخاب واحد درس کارآموزی
قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی واحد کارآموزی 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند